همکاری با تولیدکنندگان

بسیار مهم است تا کالای تولید شده با قیمت خوب به دست مصرف کننده برسد از این رو تولیدکنندگان لباس و مواد غذایی که دارای مجوزهای لازم برای ازائه کالای خود هستند می توانند به عنوان تامین کننده با بینوبای همکاری کنند. از سوی دیگر تولید کنندگان صنایع دستی خانگی وبرخی از مواد غذایی ماننده خشکبار خانگی ،سبزی خشک،و…. که نیاز به شرایط نگهداری خاصی مانند دمای یخچال و فریزر ندارند می توانند به عنوان فروشندگان خانگی از این پس کالای خود را بفروش برسانند.

بستن
مقایسه