پیک پاک

بنوبای در نظر دارد در آینده و به لطف خدا برای آندسته از افردای که به عنوان افراد کم توان شناخته میشوند کار آفرینی کند تا چنین افرادی نیز به در آمد برسند. افرادی که تونائی آنها فقط در حد خرید و حتی تحویل خرید از فروشگاه تو توزیع آن در بین سفارش دهندگان می باشد. البته شایان ذکر است که کسانی که دوچرخه دارند نیز می توانند در این طرح حضور پیدا کنند و در کل به دو صورت پیک پاک سواره و دوچرخه فعالیت کنند که هم به حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی کمک کرده یباشیم وهم کار افرینی صورت گرفته باشد. فکر اینکار با حضور در نمایشگاه الکامپ 2019 صورت گرفت آن زمان که با بچه های اپلیکشن چرخ صحبت می کردم. ایمد است که بتوانیم با یاری همدگیر چنین کاری را عملیاتی کنیم.

بستن
مقایسه